16/03/2016
ΕΛΣΤΑΤ: Πώς διαμορφώθηκαν οι δείκτες κύκλου εργασιών στις Υπηρεσίες το δ' τρίμηνο

 

Για την εξέλιξη των δεικτών κύκλου εργασιών στον τομέα των Υπηρεσιών, κατά το δ' τρίμηνου του 2015, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014, ενημερώνει, με δελτίο της, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., η εξέλιξη των δεικτών κύκλου εργασιών στον τοµέα των Υπηρεσιών, µε έτος βάσης 2005=100,0, για το δ' τρίμηνο 2015, σύµφωνα µε προσωρινά και διορθωµένα, ως προς τον πραγµατικό αριθµό εργάσιµων ηµερών στοιχεία, για επί µέρους κλάδους υπηρεσιών, έχει ως εξής:

- υπηρεσίες ταχυδροµικών και ταχυ-μεταφορικών δραστηριοτήτων 6,9%

- υπηρεσίες εκδοτικών δραστηριοτήτων -4,0%

- υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών -3,2%

- υπηρεσίες πληροφορικής 6,0%

- υπηρεσίες δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδοµένων και δραστηριοτήτων παροχής πληροφόρησης 10,2%

- υπηρεσίες νοµικών και λογιστικών δραστηριοτήτων 4,2%

- υπηρεσίες δραστηριοτήτων παροχής συμβουλών διαχείρισης -18,8%

- υπηρεσίες δραστηριοτήτων αρχιτεκτόνων και μηχανικών και συναφών δραστηριοτήτων παροχής τεχνικών συμβουλών 19,2%

- υπηρεσίες διαφήµισης, έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων κοινής γνώµης -6,9%

- υπηρεσίες άλλων επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων 29,1%

- υπηρεσίες δραστηριοτήτων σχετικών µε την απασχόληση 26,6%

- υπηρεσίες δραστηριοτήτων σχετικών µε την παροχή προστασίας και τη διενέργεια έρευνας 14,2%

- υπηρεσίες δραστηριοτήτων καθαρισµού -0,6%

- υπηρεσίες διοικητικών δραστηριοτήτων γραφείου και στις υπηρεσίες δραστηριοτήτων υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις -3,5%

Επισημαίνεται ότι οι δείκτες κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες του γ’ τριµήνου 2015, οι οποίοι ανακοινώθηκαν ως προσωρινοί στο προηγούµενο δελτίο Τύπου, λόγω νέων στοιχείων έχουν αναθεωρηθεί ως εξής:

α) κλάδος 58 από 41,1 σε 33,3 και η ετήσια μεταβολή από -5,6% σε -23,6%

β) κλάδος 62 από 41,9 σε 41,3 και η ετήσια μεταβολή από 0,2% σε -1,0

γ) κλάδος 70 από 53,2 σε 56,8 και η ετήσια μεταβολή από -24,7% σε -19,7%

δ) κλάδος 71 από 46,1 σε 50,9 και η ετήσια μεταβολή από -0,7% σε 9,7%

ε) κλάδος 80 από 167,5 σε 167,7 και η ετήσια μεταβολή από 18,9% σε 19,1%

στ) κλάδος 81 από 80,1 σε 80,0 και η ετήσια μεταβολή από 10,3% σε 10,1%.

 

Πηγή: capital.gr


efm_728x90