12/03/2016
Στο ΦΕΚ το πλαίσιο για τη λειτουργία εταιρειών διαχείρισης κόκκινων δανείων

 

Στην εφημερίδα της κυβέρνησης δημοσιεύτηκε το πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης κόκκινων δανείων ή απόκτησης απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων από δάνεια σε καθυστέρηση.

Δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ

Όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 651/10.3.2016 τεύχος Β' η υπ' αριθμόν 82/8.3.2016 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία εξειδικεύει το πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης ή απόκτησης απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων από δάνεια σε καθυστέρηση, με βάση τις διατάξεις του ν.4354/2015.

Η Πράξη προβλέπει τη διαδικασία για την παροχή άδειας λειτουργίας, τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας και τις βασικές αρχές οργάνωσης και εσωτερικής διακυβέρνησης των εταιρειών αυτών.

Η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι, ως προς τη σχέση των εταιρειών διαχείρισης ή απόκτησης απαιτήσεων με τους οφειλέτες, ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας του ν.4224/2013, ενώ παράλληλα ισχύουν και όλες οι διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2501/2002 για την ενημέρωση των συναλλασσομένων που εφαρμόζουν τα πιστωτικά ιδρύματα.

Επιπλέον, με την ΠΕΕ τίθενται κριτήρια εποπτικής αξιολόγησης των υπευθύνων προσώπων κατ' αναλογία των ισχυόντων για τα πιστωτικά ιδρύματα.

Εταιρείες ή ιδρύματα που έχουν αποκτήσει άδεια και εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος με βάση άλλο ισχύον θεσμικό πλαίσιο και έχουν την πρόθεση να ασκήσουν επιπρόσθετα τη δραστηριότητα της διαχείρισης ή απόκτησης απαιτήσεων, μπορούν να ζητήσουν επέκταση των δραστηριοτήτων τους χωρίς να αδειοδοτηθούν εκ νέου.

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90