11/03/2016
ΣΕΒ: Μόνο με ελάφρυνση χρέους δεν σώζεται η οικονομία, χρειάζονται επενδύσεις

 

«Η όποια ελάφρυνση χρέους δεν μπορεί να σώσει την οικονομία ούτε η υποτίμηση του νομίσματος. Απαιτείται η προσέλκυση επενδύσεων για τη δημιουργία επιχειρήσεων που παράγουν διεθνώς ανταγωνιστικά προϊόντα και αυτό, με τη σειρά του, απαιτεί ένα φιλικό προς την επιχειρηματικότητα περιβάλλον, που η υλοποίησή τους καθυστερεί απελπιστικά. Έτσι, χάνονται οι ευκαιρίες και η ανεργία παραμένει στα ύψη».

Αυτά επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ο ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων, προειδοποιώντας, παράλληλα, για τον κίνδυνο η ανεργία να μείνει σε υψηλό επίπεδο για πολλά χρόνια.

Χωρίς αλλαγή πολιτικής δεν μειώνεται η ανεργία (Το εβδομαδιαίο δελτίο του ΣΕΒ)

«Η οικονομία δεν σώζεται με προσωρινές ελαφρύνσεις εκατομμυρίων που μεταθέτουν τη δημοσιονομική προσαρμογή στο μέλλον. Η οικονομία χρειάζεται ιδιωτικές επενδύσεις δισεκατομμυρίων και, προς αυτήν την κατεύθυνση, η οικονομική πολιτική πρέπει να στραφεί» τονίζει ο Σύνδεσμος.

«Όσοι ισχυρίζονται, προσθέτει ότι μία υποτίμηση του νομίσματος μπορεί να εξισορροπήσει το παραγωγικό πρότυπο, ώστε να επιστρέψει η οικονομία στην κανονικότητα της ανάπτυξης και σε χαμηλή ανεργία, δεν λαμβάνουν υπόψη τη χαμηλή τεχνολογική πολυπλοκότητα της παραγωγικής δομής της χώρας, που εμποδίζει την ταχεία επέκταση των εξαγωγών με την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

» Και, βεβαίως, ο πληθωρισμός που θα φέρει η υποτίμηση (εκτός και αν μπορούν να ελεγχθούν οι μισθολογικές αναπροσαρμογές) θα τείνει να εξουδετερώνει την επιθυμητή αύξηση των σχετικών τιμών στους εξωστρεφείς κλάδους.

» Συνεπώς, δεν είναι σίγουρο ότι η υποτίμηση μπορεί να φέρει την επιθυμητή αύξηση των σχετικών τιμών των εξωστρεφών κλάδων, αλλά ακόμη και, αν αυτό ήταν δυνατό, δεν είναι εύκολο η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας να προκαλέσει την επέκταση των εξαγωγικών κλάδων και τη συνεπαγόμενη αναδιάρθρωση της παραγωγικής δομής της οικονομίας.»

Κρούει κώδωνα κινδύνου για την ανεργία

Η χώρα μας έχει εγκλωβιστεί σε ένα υψηλό επίπεδο ανεργίας (γύρω στο 25%) που τείνει να αποκτήσει διαρθρωτικά χαρακτηριστικά, επισημαίνει ο ΣΕΒ.

Εκφράζει, προσθέτει, την αδυναμία της οικονομίας να παράγει πλούτο, εισοδήματα και ανταγωνιστικές θέσεις εργασίας, χωρίς εξωτερικό δανεισμό και δημοσιονομικά ελλείμματα.

Η παραγωγική δομή της Ελλάδας συγκεντρώνεται γύρω από δραστηριότητες χαμηλής προστιθέμενης αξίας και ο εξαγωγικός προσανατολισμός των δυναμικών κλάδων της οικονομίας είναι περιορισμένος.

Έχει παρατηρηθεί ότι όταν η ανεργία αυξηθεί κατακόρυφα κατά τη διάρκεια μιας βαθείας και παρατεταμένης ύφεσης, τότε είναι πιθανό να παραμείνει σε υψηλό επίπεδο για πολλά χρόνια, προειδοποιεί.

Οι άνεργοι αποθαρρύνονται καθώς θεωρούν μάταιη την προσπάθεια εξεύρεσης εργασίας. Χάνουν δε σταδιακά τις εργασιακές τους εξειδικεύσεις όσο περισσότερο χρόνο παραμένουν άνεργοι.

Οι επιχειρήσεις κλείνουν και κανείς δεν προσλαμβάνει παρά μόνο σε συνθήκες παράτυπες, δηλ. χωρίς εργασιακή προστασία και κοινωνική ασφάλιση.

Επτά χρόνια μείωσης επενδύσεων

Παρά την τεράστια δημοσιονομική προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας και την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας, έχουν ήδη συμπληρωθεί επτά χρόνια συνεχούς μείωσης των επενδύσεων, σημειώνει ο Σύνδεσμος και εξηγεί:

«Αυτό συμβαίνει διότι δεν έχει αποκατασταθεί ακόμη η εμπιστοσύνη στις προοπτικές της οικονομίας και ούτε διαφαίνονται στον ορίζοντα αλλαγές πολιτικής που μπορεί να οδηγήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.»

» Οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων αποθαρρύνουν τις ξένες επενδύσεις και το προσφυγικό, αν δεν αντιμετωπισθεί ριζικά, μπορεί να οδηγήσει σύντομα τον τουρισμό σε ύφεση».

«Η οικονομία βρίσκεται στα πρόθυρα μεγάλων αυξήσεων στη φορολογία και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, που, μαζί με τις μειώσεις στη συνταξιοδοτική δαπάνη, προοιωνίζονται σημαντική κάμψη του διαθέσιμου εισοδήματος. Και αυτό συμβαίνει χωρίς να λαμβάνονται μέτρα ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας και βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της οικονομίας ώστε να γίνει φιλικότερο προς την επιχειρηματικότητα. Αυτό το μίγμα πολιτικής είναι άκρως υφεσιακό και οδηγεί σε αδιέξοδο. Δεν είναι δυνατόν η «αναπτυξιακή» πολιτική να εξαντλείται στην όποια ελάφρυνση χρέους συμφωνηθεί ως ανταμοιβή της ολοκλήρωσης της 1ης αξιολόγησης του 3ου Μνημονίου» σημειώνει ο ΣΕΒ.

Όπως προσθέτει, «η οικονομία δε σώζεται με προσωρινές ελαφρύνσεις εκατομμυρίων που μεταθέτουν την δημοσιονομική προσαρμογή στο μέλλον. Η οικονομία χρειάζεται ιδιωτικές επενδύσεις δισεκατομμυρίων, και προς αυτή την κατεύθυνση η οικονομική πολιτική πρέπει να στραφεί».

«Το κράτος-κωπηλάτης είναι νεκρό» τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΕΒ και σημειώνει: «Το κράτος-στρατηγείο διαμορφώνει το κλίμα για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα, να γίνουν επενδύσεις και να αυξηθεί η απασχόληση. Και το κράτος αυτό συνεπικουρείται από μία ανεξάρτητη δημόσια διοίκηση που εφαρμόζει τους νόμους και υλοποιεί τα μέτρα, χωρίς καθυστερήσεις και με αποτελεσματικότητα (και οδηγεί την χώρα εκτός Μνημονίου, όπως στην Κύπρο). Απαιτούνται, λοιπόν, πρωτοβουλίες υπέρ της ιδιωτικής οικονομίας, χωρίς ενδοιασμούς και προκαταλήψεις, από ανθρώπους που μοιράζονται την αγωνία των επιχειρήσεων και της εργασίας για το αύριο. Διότι χωρίς ιδιωτικές επενδύσεις δεν υπάρχει αύξηση των θέσεων εργασίας. Και χωρίς δουλειές δεν υπάρχει μέλλον σε αυτή την χώρα».

Οι οικονομικές εξελίξεις

Η απασχόληση συνεχίζει να έχει καλή πορεία παρά την εκ νέου αποδυνάμωση των εξαγωγών, σημειώνει ο ΣΕΒ.

Η πορεία των εσόδων του κράτους από ασφαλιστικές εισφορές υποστηρίζεται από την αύξηση των εισφορών των συνταξιούχων και μαζί με την καλή πορεία των εσόδων από ΦΠΑ, λόγω αύξησης των συντελεστών, αντισταθμίζει την υποχώρηση της φορολογητέας ύλης. Έτσι, μαζί με την αύξηση των εισροών από την ΕΕ ο Ιανουάριος είχε μια καλή πορεία ταμειακά για τη γενική κυβέρνηση.

Τα χρέη του κράτους προς την αγορά, μετά μια βελτίωση το Δεκέμβριο, αυξάνονται εκ νέου και η πρόσφατη αύξηση των ελέγχων για αδήλωτη εργασία τον Οκτώβριο και Νοέμβριο κατά 25% περίπου οδήγησε σε αύξηση της εντοπιζόμενης αδήλωτης εργασίας τον Οκτώβριο.

«Ταλέντο η Ελλάδα στο δρόμο της ξενιτιάς»

«Το πολιτικό ρίσκο που συνεχίζει να υπονομεύει την ανάπτυξη διώχνοντας τις επενδύσεις που δίνουν ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης και, από την άλλη, η υπερφορολόγηση δείχνουν στο ταλέντο που έχει η χώρα μας το δρόμο της ξενιτιάς» σημειώνει χαρακτηριστικά ο ΣΕΒ και τονίζει:

«Το φαινόμενο λαμβάνει πλέον τέτοιες διαστάσεις που τίθεται επιτακτικά ζήτημα προσέλκυσης και διακράτησης του παραγωγικού ταλέντου στη χώρα μας».

«Το διακύβευμα» συνεχίζει ο ΣΕΒ, «δεν είναι μόνο η ανάπτυξη και η απώλεια ανθρώπινου κεφαλαίου στο οποίο έχει επενδύσει ο Έλληνας φορολογούμενος. Τίθεται πλέον ζήτημα αποψίλωσης της φορολογητέας ύλης, καθώς ειδικά το ταλέντο με την προοπτική απόκτησης των μεγαλύτερων εισοδημάτων ρίχνει μαύρη πέτρα πίσω του, στερώντας όμως έτσι τη χώρα από τους βασικούς τροφοδότες ενός υπερπροοδευτικού φορολογικού συστήματος.»

» Επιπλέον, όλο και περισσότερο το κεφάλαιο ρέει στις χώρες στις οποίες υπάρχει ταλέντο και στις οποίες το ταλέντο μπορεί να αξιοποιηθεί. Συνεπώς η εκδίωξη του ταλέντου από τη χώρα μας την καθιστά όλο και λιγότερο ελκυστική ως επενδυτικό προορισμό».

 

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90