03/03/2016
Σε υψηλά επίπεδα η μαύρη εργασία το 2015 - Πρόστιμα 98 εκατ. ευρώ

 

Υψηλό παρέμεινε το ποσοστό μαύρης εργασίας και το 2015 στην Ελλάδα παρά την εντατικοποίηση των ελέγχων. Την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2015 έως 30 Νοεμβρίου 2015 διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 31.348 επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου Αρτεμις για την καταπολέμηση της ανασφάλιστης και αδήλωτης εργασίας. Εξ’ αυτών των επιχειρήσεων, βρέθηκαν να απασχολούν αδήλωτους εργαζόμενους οι 5.173 (ποσοστό 16,50%).

Σε σύνολο 132.874 εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διενεργήθηκαν έλεγχοι, εντοπίστηκαν 9.293 αδήλωτοι εργαζόμενοι (ποσοστό 6,99%), ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν, αποκλειστικά για την αδήλωτη εργασία ανέρχονται στο ποσό των 97.847.111 ευρώ.

Οι υψηλές αυτές κυρώσεις, σημειώνεται από το υπουργείο, επιβλήθηκαν άμεσα, επιτόπια και κατά «δέσμια αρμοδιότητα» του ελεγκτή, καθώς η αδήλωτη εργασία αντιμετωπίζεται πλέον, και με την υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως ευθέως αποδεικνυόμενη παράβαση, ενώ τα πρόστιμα έχουν αυστηροποιηθεί και ανέρχονται στο 18πλάσιο του κατώτατου μισθού δηλαδή 10.550 ευρώ ανά αδήλωτο εργαζόμενο.

Σημειώνεται ότι η έκθεση του επιχειρησιακού σχεδίου «ΑΡΤΕΜΙΣ» αποτυπώνει τη δράση των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, σε όλη τη χώρα για το διάστημα 15 Σεπτεμβρίου 2013 – 30 Νοεμβρίου 2015 και παράλληλα εμπεριέχει στατιστικά στοιχεία της ελεγκτικής δράσης του Σ.ΕΠ.Ε και της Ε.ΥΠ.Ε.Α. για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας από 1.11.2015 έως 30.11.2015.

Κατά το διάστημα 1 Νοεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2015, στη διάρκεια του οποίου εντατικοποιήθηκαν οι έλεγχοι με το νέο επιχειρησιακό μοντέλο ελέγχου της αδήλωτης εργασίας από το Σ.ΕΠ.Ε. και την Ε.ΥΠ.Ε.Α, ελέχθησαν 3.328 επιχειρήσεις. Εξ’ αυτών των επιχειρήσεων, βρέθηκαν να απασχολούν αδήλωτους εργαζόμενους οι 491 (ποσοστό 14,75%).

Σε σύνολο 14.233 εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διενεργήθηκαν έλεγχοι, εντοπίστηκαν 819 αδήλωτοι εργαζόμενοι (ποσοστό 5,75%), ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν, αποκλειστικά για την αδήλωτη εργασία ανέρχονται στο ποσό των 8.705.994 ευρώ.

Κατά το διάστημα 15 Σεπτεμβρίου 2013 έως 30 Νοεμβρίου 2015, έγιναν έλεγχοι σε 65.503 επιχειρήσεις όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, 9.577 επιχειρήσεις βρέθηκαν να απασχολούν αδήλωτους εργαζόμενους (ποσοστό 14,62%).

Σε σύνολο 308.066 εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διενεργήθηκαν έλεγχοι, εντοπίστηκαν 16.376 αδήλωτοι εργαζόμενοι (ποσοστό 5,32%), ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν, αποκλειστικά για την αδήλωτη εργασία ανέρχονται στο ποσό των 171.656.820 ευρώ.

Όπως σημειώνεται στην έκθεση η Ελλάδα παρουσιάζει διαχρονικά, μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα από τα υψηλότερα επίπεδα παραοικονομίας και αδήλωτης εργασίας.

Η έκταση του φαινομένου αυτού έχει δυσμενείς και πολυεπίπεδες επιπτώσεις καθώς υποβαθμίζει -πρώτα και κύρια- τα δικαιώματα και την προστασία των ίδιων των εργαζομένων, αποδυναμώνει τα δημόσια έσοδα και τη χρηματοδοτική επάρκεια του ασφαλιστικού συστήματος, νοθεύει τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων και υπονομεύει καίρια τις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90