22/02/2016
Οι νέες αλλαγές στη φορολογία με πυξίδα το πλεόνασμα 3,5%

 

Σενάρια επί σεναρίων για τις ανατροπές στη φορολογία εισοδήματος με δύο βασικά κριτήρια, την αύξηση των εσόδων του Δημοσίου και τη δικαιότερη αναδιανομή των βαρών, βρίσκονται στο τραπέζι των συζητήσεων του οικονομικού επιτελείου και του κουαρτέτου για το κλείσιμο της αξιολόγησης με τη διασφάλιση του πρωτογενούς πλεονάσματος ύψους 3,5% του ΑΕΠ το 2018.

Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζονται αλλαγές στα κλιμάκια και τους συντελεστές για όλα τα φυσικά πρόσωπα, τις φοροαπαλλαγές, την εισφορά αλληλεγγύης και την αυτοτελή φορολόγηση εισοδημάτων. Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του οικονομικού επιτελείου, το μείγμα βγάζει δημοσιονομικό αποτέλεσμα πάνω από 500 εκ. ευρώ, αλλά το θέμα που παραμένει ακόμα ανοιχτό είναι το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των μέτρων καθώς και ποιοι θα κληθούν να πληρώσουν τον λογαριασμό.

Η κόκκινη γραμμή έχει να κάνει με την αποφυγή νέας επιβάρυνσης των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων κυρίως των μισθωτών και συνταξιούχων, που, όπως δείχνουν τα στοιχεία της ΓΓΔΕ για την πορεία των φορολογικών εσόδων το 2015, ήταν για μία ακόμη φορά τα υποζύγια, καθώς οι μόνες εισπράξεις από φόρους που κατέγραψαν σημαντική αύξηση ήταν αυτές που προήλθαν από τη μηνιαία παρακράτηση φόρων από τους μισθούς και τις συντάξεις. Τα έσοδα από αυτήν την πηγή σημείωσαν αύξηση 11,02%, τη στιγμή που οι εισπράξεις από όλες σχεδόν τις άλλες πηγές φορολογικών εσόδων σημείωσαν πτώση ή οριακή αύξηση.

Τα μεγέθη

Μάλιστα, το συνολικό ποσό των φορολογικών εσόδων που εισπράχθηκαν το 2015 ήταν μειωμένο κατά 610,5 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσό του 2014, όταν πέρυσι επιβλήθηκαν πρόσθετα φορολογικά μέτρα ύψους 1 δισ. ευρώ (αύξηση συντελεστών ΦΠΑ, αύξηση εισφοράς αλληλεγγύης, αναδρομική αύξηση προκαταβολών φόρου και φόρου πολυτελούς διαβίωσης).

Σύμφωνα με την έκθεση της ΓΓΔΕ:

• Τα συνολικά φορολογικά έσοδα (άμεσοι και έμμεσοι φόροι) που εισέρρευσαν στα δημόσια ταμεία το 2015 ανήλθαν σε 43,614 δισ. ευρώ και εμφανίζονται μειωμένα κατά 610,5 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2014 (44,225 δισ. ευρώ).

Με πυξίδα το πλεόνασμα 3,5% οι νέες αλλαγές στη φορολογία

• Οι έμμεσοι φόροι (23,77 δισ. ευρώ) αποτέλεσαν το 54,5% του συνόλου των φορολογικών εσόδων (43,614 δισ. ευρώ) και οι άμεσοι φόροι (19,844 δισ. ευρώ) ανήλθαν στο 45,50%.

Οι άμεσοι φόροι είναι μειωμένοι κατά 611,139 δισ. ευρώ, σε σχέση με το 2014 κυρίως λόγω της πτώσης των εσόδων από τους φόρους περιουσίας κατά 8,46%, τους άμεσους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών κατά 11,79% και τις προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές κατά 20,92%. Οι εισπράξεις από τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων (7,82 δισ. ευρώ), που αποτελούν το 64% των συνολικών φόρων εισοδήματος, εμφανίζονται οριακά μειωμένες κατά 0,35% το 2015 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η μόνη υποκατηγορία που παρουσιάζει αύξηση είναι αυτή των εσόδων φόρου από μισθούς και συντάξεις που εισπράττονται με τη μορφή παρακράτησης (67,47% των συνολικών φόρων εισοδήματος φυσικών προσώπων) κατά 11,02%.

Τη μεγαλύτερη μείωση παρουσιάζουν τα έσοδα που εισπράττονται με τη μορφή προκαταβολής (4,48% των συνολικών φόρων εισοδήματος φυσικών προσώπων) κατά 46,82%, τα έσοδα που εισπράττονται με τη μορφή παρακράτησης (πλην μισθών και συντάξεων) (10,62% των συνολικών φόρων εισοδήματος φυσικών προσώπων) κατά 10,89% και τα έσοδα από τον κύριο φόρο στο εισόδημα (17,04% των συνολικών φόρων εισοδήματος ΦΠΑ) κατά 5,24%. Οι κατηγορίες έμμεσων φόρων που συνεισφέρουν περισσότερο στα αντίστοιχα έσοδα είναι τα έσοδα από τον ΦΠΑ που συμμετέχουν με ποσοστό 57,32% (13,625 δισ. ευρώ), τα έσοδα από φόρους κατανάλωσης που εισπράττονται από τα τελωνεία, τα οποία συμμετέχουν με ποσοστό 29,61% (7,038 δισ. ευρώ) και τα έσοδα από λοιπούς φόρους κατανάλωσης που συμμετέχουν με ποσοστό 7,24% (1,722 δισ. ευρώ).

 

Πηγή: ethnos.gr


efm_728x90