16/02/2016
Πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών

 

Σε λειτουργία τέθηκε από χθες η πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (Online Dispute Resolution - ODR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θα επιτρέπει τόσο σε καταναλωτές όσο και σε εμπόρους να επιλύουν ηλεκτρονικά τις διαφορές τους είτε αυτές αφορούν σε εγχώριες είτε σε διασυνοριακές συναλλαγές.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση προς τα μέλη του ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GRECA), η ΗΕΔ συνδέεται απευθείας με τους αρμόδιους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) σε κάθε χώρα, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των καταγγελιών.

Κάθε φορέας επίλυσης διαφορών εφαρμόζει τους δικούς του κανόνες και διαδικασίες. Αυτοί είναι συνήθως απλούστεροι, ταχύτεροι και λιγότερο δαπανηροί από ό,τι η προσφυγή στο δικαστήριο. Ωστόσο, η επιλογή του φορέα πρέπει να συμφωνηθεί και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Στη χώρα μας οι αρμόδιοι φορείς είναι ο «Συνήγορος του Καταναλωτή» και ο Μεσολαβητής Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών. Η διαδικασία είναι εύκολη, ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά και εξυπηρετεί όλες τις χώρες της Ε.Ε., ενώ ο φορέας οφείλει να αποφασίσει εντός 90 ημερών.

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90