09/02/2016
Μείωση δαπανών ζητούν οι αναλυτές της ΕΚΤ συμπεραίνοντας πως η αύξηση φόρων είναι «αυτοκαταστροφική»

 

Το δικό της μήνυμα στέλνει μελέτη ερευνητών της ΕΚΤ συμπεραίνοντας πως η αύξηση φόρων είναι «αυτοκαταστροφική», εάν μια χώρα προσπαθεί να μειώσει το χρέος της ως ποσοστό του ΑΕΠ. Χαρακτηρίζει σαφώς πιο αποτελεσματική επιλογή, τη μείωση των δαπανών, σπεύδοντας πάντως να επισημάνει πως δεν είναι εκείνη που προτιμάται όπως άλλωστε έχει δείξει και η πρόσφατη ιστορία στην Ευρωζώνη, αφού μεταξύ άλλων έχει υψηλό πολιτικό κόστος.

Σύμφωνα με έγγραφο εργασίας (working paper) αναλυτών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) που διερευνά εάν η δημοσιονομική προσαρμογή σε χώρες που ακολουθούν πολιτικές μείωσης των δημοσίων ελλειμμάτων τους είναι αυτοναιρούμενη, στη βάση στοιχείων από 11 χώρες της Ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, της Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας μεταξύ 2000 - 2012:

1. H μείωση του δημόσιου χρέους στις χώρες που ακολουθούν πολιτικές μείωσης των δημοσιονομικών ελλειμμάτων τους είναι πιθανότερο να επιτευχθεί και να διαρκέσει, εάν η προσαρμογή γίνεται μέσω περικοπών στις δαπάνες.

2. Όταν η δημοσιονομική προσαρμογή γίνεται μέσω αύξησης στη φορολογία, ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ επανέρχεται στα επίπεδα πριν από το σοκ μόνο μακροπρόθεσμα, αποτυγχάνοντας έτσι να επιφέρει μία βελτίωση στο χρέος, οδηγώντας σε μια «αυτοαναιρούμενη δημοσιονομική προσαρμογή».

3. Ταυτόχρονα, η καθυστέρηση στη λήψη δημοσιονομικών μέτρων από μία χώρα, έως ότου οι αγορές απειλήσουν την ικανότητά της να εκδίδει χρέος, ίσως οδηγεί σε λιγότερο σημαντική μείωση του χρέους για την ίδια προσπάθεια προσαρμογής, ακόμη και αν αυτή γίνει από την πλευρά των δαπανών.

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90