25/01/2016
Ιδρύεται Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

 

Ειδική  Γραμματεία  Διαχείρισης  Ιδιωτικού Χρέους ιδρύεται, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα κόκκινα δάνεια, σύμφωνα με σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο κατατέθηκε στο Συμβουλιο της Επικρατείας.
AdTech Ad
 
Στόχος της θα είναι να συμβουλεύει τους «κόκκινους» και μη, δανειολήπτες για θέματα διαχείρισης οφειλών  τους προς τις Τράπεζες και θα έχει το συντονισμό όλων των συναρμόδιων φορέων. Παράλληλα, θα συμβάλει στην οργάνωση ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού αποτελεσματικής διαχείρισης  των ιδιωτικών κόκκινων δανείων, θα αναπτύξει ένα πλήρες ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, στο οποίο θα καταγράφεται  και  επεξεργάζεται ότι σχετίζεται με τα ιδιωτικά δάνεια και θα έχει την ευθύνη λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου (Help desk) για την άμεση εξυπηρέτηση των δανειοληπτών  και όσων ενδιαφέρονται να λάβουν δάνειο.
 
Η γραμματεία θα υπάγεται στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥΣΔΙΧ), με επικεφαλής ειδικό γραμματέα διετούς θητείας, ενώ θα συσταθούν 30 Κέντρα Ενημέρωσης –Υποστήριξης Δανειοληπτών, εκ των οποίων τα 4 θα είναι στο νομό  Αττικής, τα 2 στην Θεσσαλονίκη και τα υπόλοιπα σε  διάφορους νομούς της χώρας.
 
Η "τύχη" του Προεδρικού Διατάγματος πάντως φαίνεται ότι εξαρτάται από την κυβέρνηση αφού καυτά την καταπίεσης του στο ΣτΕ, οι συναρμόδιοι υπουργοί δεν περιέλαβαν την απαραίτητη έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), που θα αναφέρεται στις συνολικές δαπάνες, Με αποτέλεσμα το ΣτΕ να δώσει προθεσμία ενός  μηνός προκειμένου να προσκομιστεί.
 
 
Πηγή: news247.gr


efm_728x90