20/01/2016
ΤτΕ: Στο δ' τρίμηνο 2015 αμετάβλητα τα κριτήρια χορήγησης δανείων

 

Τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα το δ' τρίμηνο του 2015 σε σχέση με το γ' τρίμηνο 2015, παρά την εκτίμηση ότι θα γίνονταν αυστηρότερα στην κατηγορία των καταναλωτικών δανείων, επισημαίνει η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). Στα ίδια επίπεδα αναμένεται να μείνουν τα κριτήρια και το α' τρίμηνο 2016.

Σε ό,τι αφορά τη ζήτηση δανείων προς νοικοκυριά εμφάνισε αύξηση το δ' τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες, ενώ συνέχιση της αύξηση αυτής αναμένεται και το α' τρίμηνο 2016.

Αύξηση ζήτησης αναμένεται το α' τρίμηνο 2016 και για τα δάνεια προς επιχειρήσεις, για τα οποία ωστόσο το δ' τρίμηνο 2015 η ζήτηση μειώθηκε ελαφρά σε σχέση με το γ' τρίμηνο του ίδιου έτους. Σε ότι αφορά τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα το δ' τρίμηνο του 2015 έναντι του γ' τριμήνου, κάτι που δεν συνέβη και με τους όρους χορήγησης δανείων προς επιχειρήσεις, οι οποίοι έγιναν ελαφρώς πιο αυστηροί.

Δάνεια προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις

το δ΄ τρίμηνο του 2015, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 2015, εξέλιξη που συμβαδίζει με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου.

Επιπλέον, οι τράπεζες πιστεύουν ότι τα κριτήρια θα παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο και κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2016.

Σε αντίθεση με τα κριτήρια χορήγησης, οι όροι χορήγησης δανείων προς ΜΧΕ έγιναν ελαφρώς πιο αυστηροί κατά τη διάρκεια του δ΄ τριμήνου του 2015, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο του ιδίου έτους.

Η ζήτηση για δάνεια από τις ΜΧΕ ήταν ελαφρά μειωμένη κατά τη διάρκεια του δ΄ τριμήνου του 2015, σε αντίθεση με τις θετικές προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου.

Η μείωση αυτή οφείλεται στις μειωμένες ανάγκες των επιχειρήσεων τόσο για κεφάλαια κίνησης όσο και για αγορές παγίων. Η ζήτηση για δάνεια από τις ΜΧΕ αναμένεται να ανακάμψει κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2016.

Δάνεια προς νοικοκυριά

Το δ΄ τρίμηνο του 2015, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 2015.

Υπενθυμίζεται ότι στο προηγούμενο τρίμηνο υπήρχε η προσδοκία ότι τα κριτήρια θα καθίσταντο κάπως πιο αυστηρά στην περίπτωση των καταναλωτικών δανείων.

Τα κριτήρια για όλα τα δάνεια προς νοικοκυριά αναμένεται να παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2016.

Αμετάβλητοι παρέμειναν και οι όροι χορήγησης δανείων το δ΄ τρίμηνο του 2015.

Η ζήτηση για δάνεια προς νοικοκυριά αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του δ΄ τριμήνου του 2015, εξέλιξη που συμβαδίζει με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου.

Επιπλέον, αναμένεται περαιτέρω αύξηση της ζήτησης κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2016.

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90