04/03/2014
Δεν έχει καταβληθεί το σύνολο των στεγαστικών επιδομάτων για το 2013

 

Το υπουργείο Οικονομικών αποδίδει την καθυστέρηση στο μεγάλο φόρτο εργασίας των υπηρεσιών εκκαθάρισης

Ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει οι αιτήσεις για το στεγαστικό επίδομα των 1.000 ευρώ για το 2014 εντούτοις υπάρχουν γονείς που ακόμα αναμένουν την καταβολή των 1000 ευρώ για το προηγούμενο έτος. Το θέμα έφερε στη βουλή ο βουλευτής κ. Παπαδημούλης ο οποίος κατέθεσε αναφορά γονιού που εξέφραζε την αγανάκτησή του για την καθυστέρηση καταβολής του επιδόματος για το παιδί του το οποίο φοιτά στο τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου. 

Το Υπουργείο Οικονομικών απέδωσε την καθυστέρηση στο μεγάλο φόρτο εργασίας της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου της Νομαρχίας Αθηνών. Ειδικότερα το Υπουργείο αναφέρει στην απάντησή του: 

Η συγκεκριμένη υπηρεσία αντιμετωπίζει μεγάλο φόρτο εργασίας, δεδομένου ότι εκκαθαρίζει όλες τις δαπάνες της περιφέρειας της Νομαρχίας Αθηνών, περιοχής με μεγάλο πληθυσμό. Εξ αυτού του λόγου δεν κατέστη δυνατή η εκκαθάριση όλων των φοιτητικών επιδομάτων εντός του 2013 με συνέπεια να παραμείνει εκκρεμής η εκκαθάριση μεγάλου αριθμού επιδομάτων για το 2014. Η διαδικασία πληρωμής θα επαναληφθεί αμέσως μετά τη μεταφορά σχετικής πίστωσης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

 

Πηγή: news.gr


efm_728x90