26/02/2014
Δήλωση ΦΜΥ και για μηδενική απόδοση φόρου - Εγκύκλιος Θεοχάρη

 

Ακόμα και στην περίπτωση που δεν προκύπτει φόρος για απόδοση, οι εργοδότες που καταβάλλουν εισόδημα για μισθωτή εργασία σε εργαζόμενους ή υπαλλήλους τους θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.

Αυτό προκύπτει από εγκύκλιο του Χ. Θεοχάρη, με την οποία ορίζεται η υποχρέωση υποβολής προσωρινής δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών ακόμα και στην περίπτωση όπου υπόχρεοι εργοδότες παύουν να απασχολούν προσωπικό.

Ειδικά στην περίπτωση που οι υπόχρεοι εργοδότες παύουν να απασχολούν προσωπικό υποχρεούνται να υποβάλουν προσωρινή δήλωση και να συμπληρώνουν την ειδική ένδειξη που αναγράφεται επί του εντύπου, προκειμένου να μην εκδοθεί πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου.

Οσοι παρακρατούν φόρο υποχρεούνται να υποβάλουν προσωρινή δήλωση το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής του υποκείμενου σε παρακράτηση εισοδήματος ή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής του ασφαλίσματος.

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90