07/01/2016
Το Δημόσιο άντλησε ποσό 1,625 ευρώ από εξάμηνα έντοκα γραμμάτια

 

Το ποσό του 1,625 δισ. ευρώ άντλησε το ελληνικό Δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας που διενήργησε την Τρίτη, για την αναχρηματοδότηση παλαιότερης έκδοσης.

Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,97%, όσο και στην προηγούμενη αντίστοιχη έκδοση, με τον συντελεστή κάλυψης στο 1,30.

Στο ποσό συμπεριλαμβάνονται 375 εκατ. ευρώ από μη ανταγωνιστικές προσφορές.

Ως ημερομηνία διακανονισμού για τις εκδόσεις ορίστηκε η 8η Ιανουαρίου.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ, διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 1.250 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,97%.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.625 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,30 φορά.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 375 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2016, στις 12μ.μ.

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90