18/12/2015
Τα μέτρα για το λαθρεμπόριο καυσίμων στο ΦΕΚ

 

Πλήρης επιβεβαίωση του χθεσινού πρωτοσέλιδου θέματος του «Εθνους» για τα μέτρα αντιμετώπισης του λαθρεμπορίου των καυσίμων που προωθεί η κυβέρνηση.

Χθες δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ σειρά κοινών υπουργικών αποφάσεων που ως επί το πλείστον αφορούν την επέκταση του συστήματος παρακολούθησης εισροών - εκροών καυσίμων και σε άλλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών και ενεργειακών προϊόντων.

Πιο συγκεκριμένα, εκδόθηκαν οι ακόλουθες υπουργικές αποφάσεις:

• Πλωτά μέσα μεταφοράς υγρών καυσίμων ναυτιλίας, δεξαμενόπλοια-σλέπια κ.λπ. θα πρέπει να εγκαταστήσουν ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών και εκροών και σύστημα εντοπισμού θέσης GPS. Οι προδιαγραφές θα καθοριστούν με νέα κοινή υπουργική απόφαση σε δύο μήνες. Από τότε που θα βγουν οι προδιαγραφές τα συστήματα θα πρέπει να εγκατασταθούν σε 12 μήνες. Θα καταγραφούν επίσης όλοι οι παράκτιοι σταθμοί φόρτωσης ναυτιλιακών καυσίμων και θα ενταχθούν σε μητρώο που θα τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ).

• Υποχρεωτική καταγραφή όλων των υπόγειων, υπέργειων, σταθερών και κινητών εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών και ενεργειακών προϊόντων καθώς και υγραερίων.

• Τοποθετούνται ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης εισροών - εκροών στις ελεύθερες εγκαταστάσεις των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών και πωλητών πετρελαίου θέρμανσης αλλά και σε όλες τις εγκαταστάσεις ιδιωτικών πρατηρίων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

 

Πηγή: ethnos.gr


efm_728x90