21/02/2014
Η νέα εφαρμογή της Γ.Γ.Π.Σ. για την υποβολή Προσωρινής Δήλωσης Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων από σήμερα σε λειτουργία

 

Από σήμερα βρίσκεται σε λειτουργία η νέα εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων σχετικά με την υποβολή της Προσωρινής Δήλωση Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων για τις περιπτώσεις:

  • Εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις
  • Παρακρατούμενου φόρου σε αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα
  • Προκαταβλητέου φόρου σε αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα
    • Προκαταβλητέου φόρου επί δικηγορικών αμοιβών
    • Προκαταβλητέου φόρου επί του μερίσματος δικηγόρων

 

 

Πηγή:


efm_728x90