21/02/2014
Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και της βεβαίωσης των εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις και υποβολή αυτών με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου

 

Ανάρτηση τεχνικών προδιαγραφών και ημερομηνιών υποβολής με την χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών, όπως ορίζεται με υπουργική απόφαση (που αναμένεται να εκδοθεί) για το οικ. έτος 2014 , των πιο κάτω δηλώσεων:

 

1. Βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων

2. Βεβαίωση των αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα

3. Βεβαίωση των εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις.

 

Ημερομηνίες υποβολής από 27/01/2014 έως 28/03/2014

 

Διαβάστε την αντίστοιχη ΦΕΚ.

 

 

 

Πηγή: www.gsis.gr


efm_728x90