21/02/2014
ΤτΕ: Κατά 18,1% αυξήθηκε το ταξιδιωτικό πλεόνασμα το 2013

 

Οι ταξιδιώτες που έφτασαν στην Ελλάδα την χρονιά που πέρασε αυξήθηκαν κατά 15,5% στα 17,92 εκατ. άτομα, έναντι 15,518 εκατ. ταξιδιωτών το 2012, ενώ το ίδιο διάστημα επετεύχθη αύξηση κατά 14,9% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις.

Ετσι, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο του 2013 εμφάνισε πλεόνασμα 10,156 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,557 δισ. ευρώ ή 18,1% σε σχέση με το 2012.

Αναλυτικά με βάση την περιοχή προέλευσης αφίχθηκαν:

  • από χώρες της ΕΕ-28 10,527 εκατ. άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση 7,4%
  • από χώρες της Ευρωζώνης αυξήθηκαν κατά 7,9% και από χώρες ΕΕ-28 εκτός Ευρωζώνης κατά 6,7%
  • από χώρες εκτός ΕΕ-28 7,392 εκατ. άτομα με αύξηση 29,4%
  • από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 7,5%
  • από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 17,9%
  • από τη Βρετανία μειώθηκαν κατά 3,9%
  • από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά κατά 54,7% σε 1,353 εκατ. ταξιδιώτες
  • από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 24,8% στις 467.000 ταξιδιώτες

Αναλυτικά τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας

Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο        
Με βάση τα προσωρινά στοιχεία, το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο το Δεκέμβριο του 2013 εκτιμάται ότι παρουσίασε πλεόνασμα 19 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 15 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2012. Ειδικότερα, αύξηση παρουσίασαν το μήνα Δεκέμβριο 2013 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις (χωρίς τα πλήρη στατιστικά στοιχεία από κρουαζιέρες) κατά 17,6%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 169 εκατ. ευρώ έναντι 143 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2012, ενώ οι ταξιδιωτικές πληρωμές παρουσίασαν μείωση κατά 11 εκατ. ευρώ ή 6,9% (Δεκέμβριος 2013: 150 εκατ. ευρώ, Δεκέμβριος 2012: 161 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση των αφίξεων κατά 21,7%, ενώ η μέση κατά ταξίδι δαπάνη μειώθηκε κατά 3,4%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 1,4% το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου και συνέβαλαν κατά 3% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2013 εμφάνισε πλεόνασμα 10.156 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.557 εκατ. ευρώ (ή κατά 18,1%) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2012: 8.599 εκατ. ευρώ). Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 1.552 εκατ. ευρώ ή 14,9% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2012, ενώ οι ταξιδιωτικές πληρωμές παρουσίασαν μείωση κατά 5 εκατ. ευρώ ή 0,2%. H αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση των αφίξεων κατά 15,5% και στην αύξηση της μέσης ανά ταξίδι δαπάνης κατά 1,2%. Σημειώνεται, τέλος, ότι οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 60,4% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν το 58,9% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.

Ταξιδιωτικές Εισπράξεις
Το Δεκέμβριο του 2013, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις (χωρίς τα πλήρη στατιστικά στοιχεία από κρουαζιέρες) (1) αυξήθηκαν κατά 17,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012. Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 9 εκατ. ευρώ ή 14,3% παρουσίασαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 (Δεκέμβριος 2013: 75 εκατ. ευρώ, Δεκέμβριος 2012: 66 εκατ. ευρώ). Αύξηση παρουσίασαν, επίσης, οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 28 κατά 16 εκατ. ευρώ ή 20,4%. Η αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 70,3% (Δεκέμβριος 2013: 33 εκατ. ευρώ, Δεκέμβριος 2012: 19 εκατ. ευρώ), ενώ οι εισπράξεις από τους κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν μείωση κατά 8,6%. Ειδικότερα, όσον αφορά στις εισπράξεις από τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, αυτές από τη Γερμανία παρουσίασαν μείωση κατά 41% το Δεκέμβριο 2013 έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2012 (Δεκέμβριος 2013: 9 εκατ. ευρώ, Δεκέμβριος 2012: 15 εκατ. ευρώ). Οι εισπράξεις από τη Γαλλία επίσης μειώθηκαν κατά 2 εκατ. ευρώ ή 26,8%. Αντιθέτως, αύξηση παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 3 εκατ. ευρώ ή 29,9% (Δεκέμβριος 2013: 11 εκατ. ευρώ, Δεκέμβριος 2012: 8 εκατ. ευρώ). Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, αύξηση κατά 58,4% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 5 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 17,4% και διαμορφώθηκαν στα 10 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2013 σημειώνεται αύξηση κατά 14,9% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από τους κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 28 κατά 31,4% οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 4.540 εκατ. ευρώ, και στην αύξηση κατά 9,3% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 που διαμορφώθηκαν στα 7.178 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2013. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 4.822 εκατ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 11,7%, και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν επίσης αύξηση κατά 4,6%. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 14,8% και διαμορφώθηκαν στα 1.900 εκατ. ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 18,5% και διαμορφώθηκαν στα 905 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκαν στα 1.358 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,3%. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, αύξηση παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία κατά 42,2% οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.342 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 32,8% και διαμορφώθηκαν στα 566 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη Ταξιδιωτική Κίνηση
Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση το Δεκέμβριο 2013 διαμορφώθηκε στις 403 χιλ. ταξιδιώτες παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των αφίξεων από τις χώρες της ΕΕ των 28 κατά 16,2% καθώς και της αύξησης των αφίξεων από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28 κατά 26,9%. Αναλυτικότερα, οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στις 79 χιλ. παρουσιάζοντας μείωση κατά 0,8%, ενώ οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν αύξηση κατά 33% (Δεκέμβριος 2013: 107 χιλ., Δεκέμβριος 2012: 81 χιλ.). Ειδικότερα, οι αφίξεις από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 8,4% και 57% αντιστοίχως, ενώ οι αφίξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 11,7%. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, οι αφίξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 34,2% και διαμορφώθηκαν στις 5 χιλ. ταξιδιώτες. Οι αφίξεις από τις ΗΠΑ εμφάνισαν αύξηση κατά 35,8% και διαμορφώθηκαν στις 13 χιλ. ταξιδιώτες.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2013 αυξήθηκε κατά 15,5% και διαμορφώθηκε στις 17.920 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 15.518 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ των 28 διαμορφώθηκε στις 10.527 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,4%. Ταυτόχρονα, οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28 διαμορφώθηκαν στις 7.392 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 29,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 7,9% και οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 6,7%. Ειδικότερα, αύξηση κατά 7,5% εμφανίζουν οι αφίξεις από τη Γερμανία, αύξηση κατά 17,9% εμφανίζουν οι αφίξεις από τη Γαλλία, ενώ μείωση κατά 3,9% εμφανίζουν οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο. Τέλος, αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, οι αφίξεις από τη Ρωσία παρουσίασαν αύξηση κατά 54,7% και διαμορφώθηκαν στις 1.353 χιλ. ταξιδιώτες. Οι αφίξεις από τις ΗΠΑ παρουσίασαν αύξηση κατά 24,8% και διαμορφώθηκαν στις 467 χιλ. ταξιδιώτες.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση δεν περιλαμβάνει μεγέθη από κρουαζιέρες, πέραν των όσων καταγράφονται από την Έρευνα Συνόρων.

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90