20/02/2014
Οριακή υποχώρηση του χρέους στα 321,47 δισ. ευρώ

 

Οριακή υποχώρηση στα 321,47 δισ. ευρώ από 321,8 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου παρουσίασε το χρέος της κεντρικής διοίκησης στο τέλος του 2013 και διαμορφώθηκε χαμηλότερα του στόχου που είχε τεθεί για χρέος στα 325,9 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τη μη καταβολή των προγραμματισμένων δόσεων του Δεκεμβρίου εξαιτίας των καθυστερήσεων στην αξιολόγηση από την τρόικα. Κάτι που ερμηνεύει και τη σημαντική μείωση που παρουσίασαν τα ταμειακά διαθέσιμα του Δημοσίου στο τέταρτο τρίμηνο του έτους, τα οποία περιορίστηκαν στα 4 δισ. ευρώ από 7,5 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα των λήξεων του ελληνικού χρέους, οι μεγαλύτερες πληρωμές συγκεντρώνονται στη διετία 2014 – 2015, συνολικά 41 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 24,9 δισ. ευρώ αφορούν σε πληρωμές που πρέπει να γίνουν μέσα στο 2014.

Από το 2015 και μετά οι υποχρεώσεις του ελληνικού κράτους για πληρωμές τοκοχρεολυσίων περιορίζονται σημαντικά. Με τα σημερινά δεδομένα η μέση σταθμική διάρκεια του νέου δανεισμού διαμορφώνεται στα 10,9 χρόνια, από 16,5 έτη που ήταν το 2012. Το 76,7% του ελληνικού χρέους αφορά σε τίτλους που λήγουν σε διάστημα μεγαλύτερο των πέντε ετών, το 12,4% σε βραχυπρόθεσμο χρέος (με διάρκεια έως ένα χρόνο) και το 10,9% σε χρέος με διάρκεια από ένα έως πέντε χρόνια.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί πως κατά τη διάρκεια του τετάρτου τριμήνου του 2014 το ύψος των δανείων που έχουν χορηγηθεί με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου περιορίστηκε στα 17,9 δισ. ευρώ από 18,7 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος Σεπτεμβρίου.

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90