19/02/2014
Αρμόδιος για την αποδοχή και εκκαθάριση των εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων ΦΑΠ είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στην οποία έχει εκκαθαριστεί η αρχική δήλωση ΦΑΠ

 

Οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με τον καθορισμό οργάνου της φορολογικής διοίκησης για την αποδοχή και εκκαθάριση εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων ΦΑΠ (φόρου ακίνητης περιουσίας) φυσικών προσώπων

 

Δείτε τον αντίστοιχο νόμο:  Πολ..1047/12.2.2014

 

 

Πηγή:


efm_728x90