Βιβλιοθήκη Power-Tax >>Φορολογία Εισοδήματος
29/01/2015
Δείτε το τεκμήριο για τα μηχανοκίνητα σκάφη με καμπίνα (ανάλογα με το μήκος και το έτος νηολόγησης τους)

 

Κατεβάστε εδώ τον σχετικό πίνακα

 

ΜΗΚΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ

(σε μέτρα)

ΤΕΚΜΗΡΙΟ

Έως το 2003

2004 - 2008

2009 κι έπειτα

Έως 7

8.400 €

10.200 €

12.000 €

7,5-8,5

10.500 €

12.750 €

15.000 €

8,5-9,5

12.600 €

15.300 €

18.000 €

9,5-10,5

14.700 €

17.850 €

21.000 €

10,5-11,5

19.950 €

24.225 €

28.500 €

11,5-12,5

25.200 €

30.600 €

36.000 €

12,5-13,5

35.700 €

43.350 €

51.000 €

13,5-14,5

46.200 €

56.100 €

66.000 €

14,5-15,5

56.700 €

68.850 €

81.000 €

15,5-16,5

72.450 €

87.975 €

103.500 €

16,5-17,5

88.200 €

107.100 €

126.000 €

17,5-18,5

103.950 €

126.225 €

148.500 €

18,5-19,5

124.950 €

151.725 €

178.500 €

19,5-20,5

145.950 €

177.225 €

208.500 €

20,5-21,5

166.950 €

202.725 €

238.500 €

21,5-22,5

187.950 €

228.225 €

268.500 €

22,5-23,5

222.950 €

270.725 €

318.500 €

23,5-24,5

257.950 €

313.225 €

368.500 €

 

Πηγή:


efm_728x90