Βιβλιοθήκη Power-Tax >>Φορολογία Εισοδήματος
29/01/2015
Υπολογίστε το τεκμήριο για τα ιστιοφόρα σκάφη

 

Κατεβάστε εδώ τον σχετικό πίνακα

 

ΜΗΚΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ (σε μέτρα)

ΤΕΚΜΗΡΙΟ

Έως το 2003

2004 - 2008

2009 κι έπειτα

Έως 7

4.200 €

5.100 €

6.000 €

7,5-8,5

5.250 €

6.375 €

7.500 €

8,5-9,5

6.300 €

7.650 €

9.000 €

9,5-10,5

7.350 €

8.925 €

10.500 €

10,5-11,5

9.975 €

12.112,50 €

14.250 €

11,5-12,5

25.200 €

15.300 €

18.000 €

12,5-13,5

17.850 €

21.675 €

25.500 €

13,5-14,5

23.100 €

28.050 €

33.000 €

14,5-15,5

28.350 €

34.425 €

40.500 €

15,5-16,5

36.225 €

43.987,50 €

51.550 €

16,5-17,5

44.100 €

53.550 €

63.000 €

17,5-18,5

51.975 €

63.112,50 €

74.250 €

18,5-19,5

62.475 €

75.862,50 €

89.250 €

19,5-20,5

72.975 €

117.225 €

104.250 €

20,5-21,5

83.475 €

202.725 €

119.250 €

21,5-22,5

93.975 €

228.225 €

134.250 €

22,5-23,5

111.475 €

270.725 €

159.250 €

23,5-24,5

128.975 €

313.225 €

184.250 €

 

Πηγή:


efm_728x90