Βιβλιοθήκη Power-Tax >>Φορολογία Εισοδήματος
29/01/2015
Δείτε πόσο είναι το τεκμήριο για τα μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου

 

Κατεβάστε εδώ τον σχετικό πίνακα

 

ΜΗΚΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ (σε μέτρα)

ΤΕΚΜΗΡΙΟ

Έως το 2003

2004 - 2008

2009 κι έπειτα

Έως 5,5

2.800  €

3.400  €

4.000 €

5,5-6,5

4.200  €

5.100  €

6.000  €

6,5-7,5

5.600  €

6.800  €

8.000  €

7,5-8,5

7.000  €

8.500  €

10.000  €

8,5-9,5

8.400  €

10.200  €

12.000  €

9,5-10,5

9.800  €

11.900  €

14.000  €

10,5-11,5

11.200  €

13.600  €

16.000  €

11,5-12,5

12.600  €

15.300  €

18.000  €

12,-13,5

14.000  €

17.000  €

20.000  €

13,5-14,5

15.400  €

18.700  €

22.000  €

14,5-15,5

16.800  €

20.400  €

24.000  €

15,5-16,5

18.200  €

22.100  €

26.000  €

16,5-17,5

19.600 €

23.800  €

28.000  €

17,5-18,5

21.000  €

25.500 €

30.000  €

18,5-19,5

22.400  €

27.200 €

32.000  €

19,5-20,5

23.800 €

28.900 €

34.000  €

 

Πηγή:


efm_728x90