Βιβλιοθήκη Power-Tax >>Φορολογία Εισοδήματος
29/01/2015
Δείτε πόσο είναι το τεκμήριο για τις πισίνες ανάλογα με την επιφάνειά τους

 

Κατεβάστε εδώ τον σχετικό πίνακα

 

                         Εξωτερική πισίνα

Τεκμήριο

Επιφάνεια

4800 €

30 τ.μ.

6400 €

40 τ.μ.

8000 €

50 τ.μ.

9600 €

60 τ.μ.

12800 €

70 τ.μ

16000 €

80 τ.μ.

19200 €

90 τ.μ.

22400 €

100 τ.μ.

Εσωτερική πισίνα

Τεκμήριο

Επιφάνεια

9600 €

30 τ.μ.

12800 €

40 τ.μ.

16000 €

50 τ.μ.

19200 €

60 τ.μ.

25600 €

70 τ.μ

32000 €

80 τ.μ.

38400 €

90 τ.μ.

44800 €

100 τ.μ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή:


efm_728x90