28/07/2014
Ανανέωση Επαγγελματικής Ταυτότητας Λογιστή ΦοροτεχνικούΜε την βεβαίωση της έναρξης επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού χορηγείται επαγγελματική ταυτότητα, η οποία πρέπει να ανανεώνεται το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους.

Για την ανανέωση προσκομίζεται η επαγγελματική ταυτότητα και καταβάλλεται ποσό υπέρ του ΟΕΕ, το ύψος του οποίου έχει καθορισθεί ως εξής:

1) Για τους έχοντες άδεια Α΄ τάξης ποσό 59,00 €
2) Για τους έχοντες άδεια Β΄ τάξης ποσό 44,00 €
3) Για τους έχοντες άδεια Γ΄ τάξης ποσό 29,50 €
4) Για τους έχοντες άδεια Δ΄ τάξης ποσό 15,00 €

Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 4 του Π.Δ. 340/1998 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 17 του Ν. 3470/2006 η επαγγελματική ταυτότητα λογιστή - φοροτεχνικού είναι σε ισχύ εφόσον έχει ανανεωθεί.

 

Πηγή: oe-e.gr


efm_728x90