28/07/2014
Αναβάθμιση Λογιστή - Φοροτεχνικού με ΣεμινάριαΣύμφωνα με το άρθρο  17, Ν. 3470/2006

Β ΤΑΞΗ:

Πτυχιούχοι ΑΕΙ οικονομικών σχολών μετά από διετή άσκηση επαγγέλματος  λογιστή Γ τάξης
Πτυχιούχοι ΤΕΙ/Λογιστικής, μετά από 4ετή άσκηση επαγγέλματος λογιστή Γ τάξης
Πτυχιούχοι ΤΕΙ/Διοίκηση Επιχ/σεων, Εμπορίας και Διαφήμισης , Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής) μετά από 5ετή άσκηση του επαγγέλματος λογιστή Γ τάξης

Α ΤΑΞΗ


Πτυχιούχοι ΑΕΙ οικονομικών σχολών, μετά από 3ετή άσκηση  επαγγέλματος λογιστή Β τάξης
Πτυχιούχοι ΤΕΙ/Λογιστικής, μετά από 4ετή άσκηση του επαγγέλματος λογιστή Β τάξης

 

Πηγή: oe-e.gr


efm_728x90