Βιβλιοθήκη Power-Tax >>Ασφαλιστικά >>Οδηγός Λογιστή >>IKA
30/12/2013
Δήλωση μεταβολής στοιχείων εργοδοτών οικιακού προσωπικού

 

Για τους εργοδότες που απασχολούν οικιακό προσωπικό, όταν πρόκειται να δηλώσουν μεταβολή των στοιχείων Μητρώου τους ( διεύθυνσης οικίας, στοιχεία υπευθύνων, κλπ.) και όχι μεταβολή στοιχείων ασφάλισης των απασχολουμένων, ακολουθείται η ίδια διαδικασία με αυτή των εργοδοτών επιχειρήσεων και υποβάλλεται το ίδιο έντυπο.


  Η δήλωση μεταβολής στοιχείων ασφάλισης των κατ' οίκον απασχολουμένων, υποστηρίζεται από το έντυπο με τίτλο "Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη - Απασχόλησης Ασφάλισης (Απασχόληση Προσωπικού σε Οικία)".

 

Πηγή: ika.gr


efm_728x90