03/01/2014
ΠΔ. 1123/1980, Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής εφαρμογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου
Πηγή:


efm_728x90