Πίνακας με πρόσθετα βιβλία που καταργούνται από 01/01/2014 (Ποια παραμένουν σε ισχύ ανά επάγγελμα)