30/05/2014
ΟΑΕΕ: Συχνές Ερωτήσεις για θέματα Εσόδων

 

1. Θέλω να κάνω εγγραφή στον ΟΑΕΕ, πόση θα είναι η εισφορά μου;

Πληροφορίες σχετικά με το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών νέων (εγγραφή μετά την 1/1/1993) ή παλαιών ασφαλισμένων (εγγραφή πριν την 1/1/1993) θα βρείτε στην αρχική σελίδα του site στο πεδίο Εισφορές -> Πίνακες Εισφορών -> Τρέχουσες Ασφαλιστικές Εισφορές.

2. Μπορώ να καταβάλλω τις εισφορές μου με έκπτωση;

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3943/2011 άρθρο 48, ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ ο οποίος επιθυμεί να προκαταβάλει τις ασφαλιστικές του εισφορές δικαιούται έκπτωση που ανέρχεται σε 1% επί των εισφορών για το πρώτο μήνα προπληρωμής προσαυξανόμενο κατά 1% για κάθε επόμενο μήνα προπληρωμής και μέχρι δώδεκα (12) συνεχόμενους μήνες.

3. Δεν έχω λάβει το ειδοποιητήριο πληρωμής (ταχυπληρωμή) του διμήνου, τι πρέπει να κάνω;

Όπως ήδη αναφέρεται στο έντυπο της ταχυπληρωμής, στις χρήσιμες πληροφορίες, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν λάβει την απόδειξη ταχυπληρωμής θα πρέπει οπωσδήποτε να απευθύνεται στο Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ που ανήκει για την επανέκδοσή της και πάντως πριν το τέλος του μήνα εξόφλησης ώστε να μην επιβαρυνθεί με πρόσθετα τέλη.

4. Θέλω να αλλάξω τα στοιχεία διεύθυνσης που αποστέλλονται οι ταχυπληρωμές, τι πρέπει να κάνω;

Για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων σας υποχρεούστε να ενημερώνετε το Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ που ανήκετε.

5. Κατά τη διάρκεια της λοχείας αναστέλλεται η υποχρέωση πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών ή συνεχίζεται κανονικά; Προβλέπονται διευκολύνσεις λόγω μητρότητας;

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3655/08 από την ημερομηνία του τοκετού και για 12 μήνες μετά τον τοκετό οι ασφαλισμένες μητέρες καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές τους μειωμένες κατά 50% στον κλάδο σύνταξης. Οι διατάξεις αυτές καταλαμβάνουν τόσο τις γυναίκες που θα αποκτήσουν παιδί μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του εν λόγω νόμου όσο και τις περιπτώσεις των εργαζομένων γυναικών που έχουν γεννήσει πριν της 3/4/2008. Στην τελευταία περίπτωση η καταβολή των μειωμένων εισφορών γίνεται από 3/4/2008 και για όσο διάστημα υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση του δωδεκαμήνου μετά το μήνα που έλαβε χώρα ο τοκετός. Για την καταβολή των μειωμένων εισφορών θα πρέπει να υποβληθεί σχετική αίτηση στο Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ που ανήκει η ασφαλισμένη, καταθέτοντας ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

6. Γίνεται να αλλάξω κατηγορία λόγω χαμηλού εισοδήματος; Να πληρώνω δηλαδή σε χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία;

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4075/2012 δίνεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ που δεν έχουν ληξιπρόθεσμη οφειλή ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών και είναι ενήμεροι, να επιλέξουν την κατάταξή τους στην αμέσως κατώτερη ή στη δεύτερη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από την κατηγορία στην οποία υπάγονται υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 258/05. Το δικαίωμα επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ασκείται με αίτηση του ασφαλισμένου, άπαξ και ισχύει έως την 31/12/2014. Η κατάταξη στην υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία και η καταβολή των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών στην επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία αρχίζει από το επόμενο προς έκδοση δίμηνο μετά την ημερομηνία αίτησης. (Δείτε την εγκύκλιο 42/2012)

7. Θα ήθελα να ρωτήσω για ποιό λόγο οι εισφορές του ΟΑΕΕ είναι αυξημένες κατά 30 Ευρώ;

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του Ν.3863/2010 προβλέπεται μηνιαία εισφορά 5 ευρώ για τον Ειδικό Λογαριασμό Επαγγελματιών (E.Λ.Ε.) του ΟΑΕΔ και για τον Ειδικό Λογαριασμό Επαγγελματικής Εστίας (Ε.Λ.Ε.Ε.) του Οργανισμού Εργατικής Εστίας με σκοπό τη κάλυψη δαπανών για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη των ελευθέρων επαγγελματιών, μετά τη διακοπή του επαγγέλματος τους, όπως επίσης η οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού, δαπανών και εκδρομών. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 θεσπίστηκε Ειδικός Λογαριασμός Ανεργίας (Ε.Λ.Α) του ΟΑΕΔ, ποσού ύψους 10 ευρώ μηνιαία. Σκοπός του λογαριασμού είναι η χορήγηση βοηθήματος στους ελεύθερους επαγγελματίες σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής του επαγγέλματος.

 

Πηγή: oaee.gr


efm_728x90