30/12/2013
Απογραφή Μισθωτού

 

Οι ασφαλισμένοι του Τομέα, οι οποίοι δεν έχουν Αριθμό Μητρώου στο τ. ΕΤΕΜ ή στο ΤΑ.Π.Ε.Μ., απογράφονται σε εμάς συμπληρώνοντας την Δελτίο Απογραφής Μισθωτού και τους αποδίδεται η αντίστοιχη καρτέλα με τον Αριθμό Μητρώου τους.

 

Πηγή: tapit.gr


efm_728x90