30/12/2013
Κατηγορίες ασφαλισμένων στο τομέα του ΤΑΠΕΜ

 

Ασφαλισμένοι του Τομέα ΤΑ.Π.Ε.Μ είναι εργατοϋπάλληλοι  μετάλλου, που είτε λόγω της ειδικότητας τους είτε λόγω του είδους της επιχείρησης που ασχολούνται υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση ΤΑ.Π.Ε.Μ.

Τόσο οι ειδικότητες των ασφαλισμένων, όσο και το είδος των επιχειρήσεων που ασφαλίζουν στον Τομέα ΤΑ.Π.Ε.Μ το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό, καθορίζονται στο άρθρο 2 του Ν. 1384/83, ως ίσχυαν για το τέως Ε.Τ.Ε.Μ.

 

Πηγή: tapit.gr


efm_728x90