27/12/2013
Τροποποίηση του ποσοστού κράτησης ασθενείας υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πρώην Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. (τομέας Τ.Α.Π.Ο.Τ.Ε.) από 5% σε 4% των συνταξιούχων Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.
Πηγή:


efm_728x90