27/12/2013
Αναγνώριση με εξαγορά στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα χρόνου πραγματικής απασχόλησης από 1/1/2012 έως 31/12/2015 σε εργασίες ή ειδικότητες που εξαιρέθηκαν από τον νέο Πίνακα Β.Α.Ε.
Πηγή:


efm_728x90