27/12/2013
Αναγνώριση χρόνου εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι δύο έτη, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 40 του ν. 3966/2011, ως χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Πηγή:


efm_728x90