Βιβλιοθήκη Power-Tax >>Εργατικά >>Συμβάσεις >>Διαιτησία
13/01/2014
Άρθρο: Διαιτησία, 1.Τι είναι η διαιτησία; 2.Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της διαιτησίας; 3.Ποια είναι η διαδικασία της διαιτησίας;

 

Άρθρο Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax

 

1. Τι είναι η διαιτησία;

2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της διαιτησίας;

3. Ποια είναι η διαδικασία της διαιτησίας;

 

Διαιτησία είναι η διαδικασία επίλυσης συλλογικών διαφορών εργασίας με Διαιτητική Απόφαση εφόσον τα Μέρη δεν έχουν καταλήξει σε κατάρτιση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Η προσφυγή στη Διαιτησία αποτελεί μέσο για την επίτευξη συμφωνίας. Περιορίζεται αποκλειστικά στον καθορισμό βασικού μισθού ή βασικού ημερομισθίου.

 

Χαρακτηριστικά Διαιτησίας

 

 

Βήματα Διαιτησίας

Βήματα Διαιτησίας

Πηγή: οmed.gr

 

 

Πηγή: Άρθρο Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax


efm_728x90