27/02/2015
Άρθρο: Εργατικό Ατύχημα, ποιες προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν για να θεωρηθεί ένα ατύχημα εργατικό;

Άρθρο Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax


 

1. Τι είναι εργατικό ατύχημα;

2. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν για να θεωρηθεί ένα ατύχημα εργατικό;

3. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του εργοδότη σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος;

4. Ποια είναι τα δικαιώματα των εργαζομένων σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος;

5. Ποιοι έχουν υποχρέωση για την αναγγελία του εργατικού ατυχήματος;

 

 

Ορισμός

Εργατικό ατύχημα είναι το βίαιο, εκείνο, γεγονός, που συμβαίνει στον εργαζόμενο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας του ή με αφορμή αυτή και προκάλεσε σε αυτόν ανικανότητα να εργαστεί για τουλάχιστον 5 μέρες, ή πλήρη ανικανότητα για εργασία ή ακόμα και θάνατο.

Εκτός εργασίας ατύχημα θεωρείται κάθε άλλο ατύχημα (βίαιο, εξωτερικό και αιφνίδιο συμβάν).

Ατύχημα που δεν ξεπερνά τις 3 ημέρες το εργατικό ατύχημα τότε αντιμετωπίζεται ως ασθένεια.

 

Εργατικό Ατύχημα

 

Υποχρεώσεις Εργοδότη

 

Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος τα δικαιώματα του εργαζομένου είναι:

  • Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ:
    1. Το ΙΚΑ καλύπτει όλες τις παροχές προς ασθενείς καθώς και καταβολή τμήματος του μισθού. Σε περίπτωση αναπηρίας το ΙΚΑ δίνει σύνταξη αναπηρίας. Σε περίπτωση θανάτου το ΙΚΑ δίνει σύνταξη θανάτου στους συγγενείς του εκλιπόντος. Ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει αποχημίωση για ηθική βλάβη, καθώς και τη διαφορά μεταξύ του μισθού και του καταβαλλόμενου ποσού από το ΙΚΑ.

 

  • Σε περίπτωση που ο εργαζομένος δεν είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ:
    1. Τα έξοδα της περίθαλψης αναλαμβάνει ο εργοδότης. Επίσης, είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει αποζημίωση στον εργαζόμενο, ανάλογα με την ανικανότητα για εργασία.
    2. Για εργατικό ατύχημα, ολικής ανικανότητας οφείλονται μισθοί 6 χρόνων. Για εργατικό ατύχημα που προκάλεσε θάνατο στον εργαζόμενο οφείλονται μισθοί 5 χρόνων στους συγγενείς του.

 

  • Ανεξέρτητα ασφάλισης στο ΙΚΑ, ο εργαζόμενος δικαιούται αποζημίωση για ηθική βλάβη ή σε περίπτωση θανάτου αποζημίωση για ψυχική οδύνη δικαιούνται οι συγγενείς. Το ποσό της αποζημίωσης καθορίζεται από το δικαστήριο. Η αποζημίωση που έχει επιδικαστεί από το δικαστήριο μπορεί να μειωθεί στο μισό αν αποδειχθεί ότι ο εργοδότης τηρούσε όλους τους προβλεπόμενους κανόνες ασφάλειας και το ατύχημα προκλήθηκε από αμέλεια του εργαζόμενου.

 

  • Επίδομα ασθενείας από το ΙΚΑ δικαιούται ο εργαζόμενος κατά το διάστημα της ανικανότητας. Το υπόλοιπο του μισθού του, από τον εργοδότη για διάστημα 15 ημερών (με υπηρεσία μικρότερη του έτους) ή 1 μήνα (με υπηρεσία άνω του έτους).

 

Κάθε εργοδότης είναι υποχρεωμένος να αναγγείλει το εργατικό ατύχημα στις αρμόδιες υπηρεσίες.

 

Αναγγελία Ατυχήματος

 

Σημαντική - Ενημέρωση

Για όσους θέλουν πραγματική εξάσκηση και εμπειρία σε όλα τα παραπάνω μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο Α2 ''Σεμινάριο Εργατικών & Μισθοδοσίας'' με πραγματικά παραδείγματα και εισηγήτρια την Κα. Βασιλική Σουρέα φοροτεχνικό Α΄ Τάξης με πολυετή εμπειρία σε εισήγηση εργατικών σεμιναρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγω σεμινάριο, μπορείτε να μπείτε στο ακόλουθο link της Σχολής μας:

http://www.power-tax-training.gr/seminaria-ergatikon-misthodosia/

 
 
Πηγή: Άρθρο Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax


efm_728x90