30/04/2014
Άρθρο: Βλαπτική Μεταβολή, Τι είναι βλαπτική μεταβολή; Παραδείγματα βλαπτικής μεταβολής, Ποιοι οι τρόποι αντιμετώπισης βλαπτικής μεταβολής από τον μισθωτό;

 

Άρθρο Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax

 

1. Τι είναι βλαπτική μεταβολή;

2.  Παραδείγματα βλαπτικής μεταβολής.

3. Ποιοι οι τρόποι αντιμετώπισης βλαπτικής μεταβολής από τον μισθωτό;

 


          Παραδείγματα Βλαπτικής Μεταβολής

Ορισμός: Κάθε μεταβολή των όρων εργασίας που προκαλεί είτε υλική είτε ηθική ζημιά στον εργαζόμενο και η οποία γίνεται μονομερώς και χωρίς την έγκρισή του, έχει κριθεί από το Δικαστήριο ότι αποτελεί βλαπτική μεταβολή.

Ως καταγγελία σύμβασης εργασίας μπορεί να ληφθεί κάθε αυθαίρετη μεταβολή των όρων της σύμβασης εργασίας του εργαζομένου η οποία, βέβαια, είναι βλαπτική για αυτόν.

               Περίπτωση αυθαίρετης μεταβολής όρων σύμβασης

 

Πηγή: Άρθρο Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax


efm_728x90