23/01/2014
Άρθρο: Άδεια Ωρομισθίων Μισθωτών

Άρθρο Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax

 

Όσοι ωρομίσθιοι απασχολούνται κανονικά σε καθημερινή βάση δικαιούνται άδεια. Οι αποδοχές αλλά και το επίδομα αδείας υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των αμοιβών που έλαβαν μέσα στο χρονικό διάστημα από την πρόσληψή τους ή τη λήξη της προηγούμενης αδείας τους μέχρι την έναρξη της νέας άδειας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 26/1/77 άρθ. 5). Για τον υπολογισμό του μέσου όρου, οι συνολικές αποδοχές του κάθε εργαζομένου του παραπάνω διαστήματος διαιρούνται με το συνολικό αριθμό των ημερών του παραπάνω διαστήματος.

Πηγή: Άρθρο Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax


efm_728x90