21/01/2014
Άρθρο: Άδεια κατά την Στράτευση

Άρθρο Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax

 

Όσοι μισθωτοί είναι στρατευόμενοι, άδεια κατά τη διάρκεια της στράτευσής τους δεν δικαιούνται. Αν κάνουν γνωστή στον εργοδότη την μέλλουσα στράτευσή τους τότε έχουν το δικαίωμα να λάβουν άδεια κατά το έτος της στράτευσής τους. Για τον εργοδότη που εργαζόταν ο μισθωτός κατά τη διάρκεια της στράτευσης και μόνο, ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας του λογίζεται ως πραγματικός χρόνος υπηρεσίας.

Σε περίπτωση που ο μισθωτός επιστρέψει κανονικά στην εργασία του μετά τη περίοδο στράτευσης, θα λάβει την ετήσια άδειά του κανονικά, αλλιώς, θα λάβει αποζημίωση και επίδομα άδειας ανάλογα με το χρόνο απασχόλησής του στον εργοδότη.

Όταν ένας μισθωτός πρέπει να παρουσιαστεί στο στρατό αλλά δεν έχει συμπληρώσει 6 μήνες στην εργασία του, η σύμβασή του λύεται. Η αποχώρηση από την εργασίας του θεωρείται ως οικειοθελής. Σε αυτή τη περίπτωση, δεν δικαιούται αποζημίωση, αλλά δικαιούται αποζημίωση και επίδομα αδείας, ποσοστό ανάλογο με τους μήνες που απασχολήθηκε στην εργασία.

 

Πηγή: Άρθρο Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax


efm_728x90